Home

Biografie Mary Leakey

Fossielenjaagster

Behalve biologen kunnen ook andere onderzoekers hun hart ophalen in de Serengeti. Zo was er halverwege de vorige eeuw in het gebied een beroemde Engelse fossielenjaagster, Mary Leakey met haar echtgenoot Louis. Een rijke vindplaats van fossielen is Olduvai Gorge (Tanzania), in het noordoosten van de Serengeti. Hier vonden Leaky en andere onderzoekers vele fossielen van vroege mensachtigen en hun werktuigen.

Stenen tijdperk

Tussen 1935 en 1959 vond Mary Leakey en haar team in Olduvai Gorge stenen vuistbijlen en ander primitief gereedschap van 100.000 tot 2 miljoen jaar oud. Opgravingen van vroege mensachtigen in hetzelfde gebied lieten zien dat de bouw van hun handen was ingesteld op het maken en gebruiken van de stenen werktuigen.

Voetafdruk

Kroon op het werk van Mary Leakey is de vondst van voetafdrukken in een versteende vulkanische aslaag in 1978. Dit gebeurde in Laetoli, 45 km ten zuiden van Olduvai Gorge, een plek die daarna nooit meer dezelfde zou zijn. De voetafdrukken zijn van vroege, rechtoplopende mensachtigen en zijn 3,6 miljoen jaar oud. Omringd door versteende dierensporen van onder meer olifanten, giraffes en hyenas voeren de voetafdrukken ons terug naar ons eigen verleden.

Wie was Mary Leaky?

Mary Leakey (1913-1996) was de dochter van een landschapsschilder. Als kind bleef ze niet in haar geboorteplaats Londen, maar reisde ze met haar ouders mee naar allerlei plekken waar haar vader schilderde. Op 12-jarige leeftijd verbleef ze in Frankrijk, waar ze toekeek hoe een amateur archeoloog allerlei opgravingen deed. Hier ontwikkelde Leaky haar interesse in de prehistorie.

Archeologie

Na de dood van haar vader in 1926, van wie ze zoveel hield, was er met Mary Leakey geen land meer te bezeilen. Haar moeder had de grootste moeite om haar naar school te krijgen. Later volgde Leakey archeologielessen op de universiteit in Londen, het enige vak dat haar interesse had.

Wereldberoemd

De ontmoeting met de eveneens op vrijheid gestelde archeoloog Louis Leakey in 1935 veranderde Marys leven. Een jaar later trouwden ze. Mary assisteerde Louis door illustraties te maken van zijn vondsten. Zo raakte ze geboeid door het onderzoek naar de evolutie van de mens. Mary ontwikkelde zich tot een wereldberoemde paleoantropoloog (deskundige van menselijke fossielen). Ze oversteeg hierin haar echtgenoot en leermeester.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)