Home

Mannetjes vrouwtjes uiterlijk

moeder (links) zoon (rechts)

Bij de hoorns genomen

Meestal zie je dat mannetjesdieren grotere hoorns hebben dan de vrouwtjes, zo niet bij de gnoe. De hoorns van het vrouwtje zijn iets kleiner, maar ze mogen er zeker zijn. Met de hoorns kunnen de dieren zichzelf een beetje beschermen, maar dat is niet de belangrijkste functie.

Gemengde kudden

Dat de mannetjes- en vrouwtjesgnoes zo op elkaar lijken - inclusief de hoorns - heeft te maken met hun leven in gemengde kudden. Als de mannetjes er heel anders uitzien dan de vrouwtjes, dan zouden ze elkaar ook eerder als rivalen zien. Met zo veel dieren op een kluitje zou er veel te vaak ruzie zijn: een onnodige energieverspilling.

Zo moeder, zo zoon

Vrouwtjes helpen hun zonen door veel op hen te lijken. Ze hebben bijna dezelfde hoorns en zelfs een toefje haren op de plek waar bij mannetjes de penis zit. Volwassen mannetjes kunnen niet gemakkelijk het verschil tussen de moeders en hun opgroeiende zonen zien, met wie ze later in de paringstijd zullen concurreren. Daarom laten zij die met rust.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)