Home

Route van de migratie

Jaarlijkse trek

Het is eigenlijk pas sinds 1970 bekend hoe de trekroute van de gnoes eruitziet. Gedurende een jaar lopen ze 'rechtsom' een rondje over de Serengeti (zie rode pijlen op kaartje). De dieren stemmen hun snelheid af op het voedselaanbod. Afhankelijk van de regenval komen ze precies op tijd aan op die plekken waar voldoende te eten is.

Rondje

Het natte seizoen, van december tot april, brengen de gnoes door op de grasvlakten in het zuidoosten. Zodra de droogte in mei begint trekken ze naar het noordwesten. In augustus, bij voortdurende droogte, gaan de dieren verder noordwaarts. In december, als het regenseizoen weer begint, gaan ze naar het zuiden. Daarna begint hun trektocht weer van voren af aan.

Drijfveer

Niet de regen zelf maar het gevolg ervan is een drijfveer voor de gnoes om verder te trekken. Ze zoeken altijd het gras van de beste kwaliteit.

Omgekeerd

Je zou verwachten dat de gnoes vooral zijn te vinden in gebieden waar het vochtig is en het gras goed groeit. Dat is niet zo. Het gras op natte grond heeft niet de kwaliteit die de dieren nodig hebben. Daarom trekt de kudde aan het begin van het regenseizoen weg van het nattere noorden. De gnoes gaan naar het drogere zuidoosten, waar de grassen voedzamer zijn.

Gezelschap

Tijdens hun trektocht van het zuiden naar het noordwesten trekken zebra's een stuk met de gnoes mee, maar ze buigen eerder af. Eenmaal in het Mara-gebied sluiten de Thomsongazelles zich bij de gnoes aan, totdat ze de Mara rivier oversteken. Aan de andere kant van de rivier krijgen de gnoes gezelschap van de daar levende Thomsongazelles.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)