Home

Voordeel van de kudde

Leven in een kudde

Iedere gnoe heeft er baat bij om in een kudde te leven. Als de kudden te groot worden dreigt het gevaar van een voedseltekort. Dan zullen er dieren door de honger omkomen.

Veel ogen

Op de open vlakte waar de gnoes leven biedt de kudde veiligheid tegen roofdieren. Alle gnoes letten om de beurt op. Met zo veel ogen bij elkaar hoeft iedere gnoe niet altijd even goed op zijn hoede te zijn. Er blijft meer tijd over om rustig te grazen.

Verwarring

Komt het toch tot een aanval, dan stuiven alle gnoes weg en rennen ze door elkaar. Het roofdier raakt in de war: welk lichaam hoort bij welke kop en welk slachtoffer moet hij kiezen? Een gnoe die alleen leeft, is een gemakkelijkere prooi.

Minder risico

Het grote aantal zorgt ervoor dat iedere gnoe apart minder risico loopt om door een roofdier te worden gegrepen dan dat hij er in zijn eentje voor zou staan. De dieren die slachtoffer worden zijn meestal al verzwakt of ziek. Ze kunnen niet snel genoeg wegkomen.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)