Home

Collectie

Allerlei roofdieren

Er zijn allerlei manieren waarop roofdieren aan hun voedsel komen. Sommigen gaan op jacht en doden zelf hun prooi. Andere zijn gemakzuchtiger: ze stelen de jachtbuit van een ander. Ook zijn er aaseters, deze leven van de resten van dode dieren.

Aaseters

Vooral gieren zijn bekende aaseters. Iedere soort verwijdert op zijn eigen manier de vleesresten van het karkas. Gieren met een kale hals en kop eten de binnenste delen op, ze hoeven na de maaltijd geen veren te poetsen. Gieren die wel veren op kop en hals hebben beperken zich tot de buitenkant zodat hun verenpak niet al te smerig wordt.

Stelen

Sommige roofdieren zien ervan af om zelf op jacht te gaan. Ze stelen liever de jachtbuit van een ander en sparen hiermee energie. Hyena's staan om hun stelen bekend, maar leeuwen stelen zelfs vaker. Het stelen lukt niet altijd. Een groepje van 4 hyena's of meer laat hun prooi niet zomaar door een leeuw afpakken.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)