Home

Collectie

paarden hoeven

Hoefdieren

De gnoe is een hoefdier, dat wil zeggen dat hij poten met hoeven heeft. De dieren lopen op hun tenen, de hoeven zelf zijn hun nagels. Hoeven zijn geschikt om grote afstanden op een open vlakte af te leggen. Ook kunnen hoefdieren hard rennen: de hoeven vormen een kleiner oppervlak dan een 'platte voet'.

Even ...

Hoefdieren verschillen in het aantal vingers en tenen, en dus in het aantal hoeven. Evenhoevigen hebben 2 of 4 hoeven. Hun gewicht rust op 2 vingers of tenen. Evenhoevigen vormen de grootste groep hoefdieren, waaronder de gnoes maar ook koeien, varkens, schapen en geiten. Het zijn meestal herkauwers.

... of oneven

Onevenhoevigen hebben 1, 3 of 5 hoeven. Hun gewicht rust op een teen of vinger. Bij deze groep horen de zebra en andere paardachtigen, de neushoorns en tapirs. Het zijn geen herkauwers.

Eetgewoonte

Ieder hoefdier houdt er een eigen eetgewoonte op na. De minst kieskeurige grazers nemen grote happen gras om zo snel mogelijk hun maag te vullen en gaan daarna herkauwen. Daarnaast zijn er de kieskeurige hoefdieren die zich voeden met bladeren en twijgen. Tenslotte zijn er ook hoefdieren die per seizoen datgene eten wat het meest voorhanden is.

Andere planteneters

Behalve hoefdieren zijn er nog andere planteneters op de Serengeti: knaagdieren en ongewervelde dieren zoals rupsen, sprinkhanen en termieten.

Door: Manon Laterveer - de Beer (2008)