Home

Andere typen wervels

Naast de atlas en de draaier (resp. eerste en tweede halswervel), hebben zoogdieren nog vijf andere halswervels. Daarna volgen de borstwervels, de lendewervels, het heiligbeen, en tenslotte de staartwervels. In totaal hebben zoogdieren zo'n vijftig tot zestig wervels.

Als je een losse wervel hebt gevonden, dan is het heel lastig te zeggen van welk dier het is geweest. Vaak ontbreken duidelijk soortskenmerken, waardoor de wervels van verschillende dieren snel met elkaar worden verward. We beperken ons daarom tot de volgende uiteenzetting van de verschillende typen wervels. Er is geen doorklik naar fotomateriaal.

 

   
   
 HALSWERVEL  BORSTWERVEL

Met vijf uitsteeksels en drie gaten.
link naar halswervels in skelet>> 

 

      Met een heel lang uitsteeksel, een gat en meerdere gewrichtsvlakken (gladde plekjes) waar ribben aan vastgehecht waren.
link naar borstwervels in skelet>>
   
   
 LENDEWERVEL  STAARTWERVEL
Met vijf uitsteeksels, waarvan drie lang en plat en één gat.
Met vijf of zes stompe uitsteeksels en meestal een gaatje.
link naar lendewervels in skelet>> link naar staartwervels in skelet>>

 
 HEILIGBEEN
Vergroeide wervels met meerdere gaten in één vlak. De wigvorm past precies in het achterste deel van het bekken.
link naar heiligbeen in skelet>>