Home

Compacte botten


†††††† Afbeelding:†compacte botten in skelet huisrund.

Maak een keuze uit de volgende vier bottypen:

SPRONGBEEN HIELBEEN

Het bot heeft een duidelijke rolvorm, en bestaat vrijwel geheel uit gladde ronde gewrichtsvlakken. De dubbele katrol kan recht of scheef staan.

†††††

Het bovenste deel van het bot is vrij plat en stomp.†Het onderste deel† bestaat uit een driehoekige punt met gewrichtsvlakjes (gladde stukjes). Vlak daarboven zit een uitsteeksel (soort vleugeltje).

KOOT 1 KOOT 2

Korte botjes met hol bovengewricht (met groeve) en bol ondergewricht. Onder koot 1 volgt koot 2.

Korte botjes met hol bovengewricht en bol ondergewricht. Nog iets korter en breder†dan
koot 1.

NB† De wat moeilijk herkenbare†hand- en voetwortelbeentjes worden hier niet behandeld.