Home

De dodo: feiten op een rij

Nederlandse naam
Dodo. Ook andere namen zijn gebruikt, zoals Dronte, Walghvogel, Dodaars en Kermisgans.
Wetenschappelijke naam


Raphus cucullatus (Linnaeus, 1758)

Didus ineptus (Linnaeus, 1766)

Behoort tot de
Raphidae, een vogelfamilie binnen de duif-achtigen.
Gewicht
Circa 15 tot 20 kilo, eerdere reconstructies gaan uit van 25 kilo.
Lengte
Circa 1 meter
Uiterlijke kenmerken
Korte vleugels, kon niet vliegen. Grote gele poten met redelijk forse klauwen. Grote gekromde snavel.
Leefmilieu
Bos
Nestgedrag
Nest op de grond, waarschijnlijk 1 groot ei.
Voedsel
Zaden en vruchten
Plaats
Mauritius, een eiland in de Indische oceaan ruim 800 kilometer ten oosten van Madagaskar.
Ontdekt
De Portugezen waren in 1505 voor het eerst op Mauritius. Misschien noemden ze het eiland Zwaneneiland (naar de dodo die zo groot was als een zwaan) maar dit is niet zeker.
Uitgestorven
Waarschijnlijk rond 1681.


Tijdlijn van de dodo:
 

1505

Portugezen voor het eerst op Mauritius.

1598

Nederlanders voor het eerst op Maurtius.

1601

Eerste uitgebreide beschrijving van de dodo door Jacob Corneliszoon van Neck uitgegeven.

1626

Waarschijnlijk een levende dodo te zien in Amsterdam.

1662

Laatste onomstreden waarneming van dodo's op eilandjes bij Mauritius door Volkert Evertszen.

1681

Melding van de dodo door Benjamin Harry.

Vanaf 1681

Dodo waarschijnlijk uitgestorven.

1693

Bezoek François Leguat aan Mauritius. Hij maakt geen melding meer van dodo's.


Er zijn verschillende soorten bronnen die ons meer kunnen vertellen over de dodo:

1.Schriftelijke  
Scheepsverslagen 17e eeuw
Beschrijvingen tentoongestelde dodos
Inventarissen van collecties

2.Visuele
Tekeningen scheepsverslagen
Kunstwerken 17e eeuw

3.Overblijfselen
Botten


Dit artikel is geschreven door Eline Levering, studente Kunstgeschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden.