Home

Zoogdieren in het water

Enkele soorten zoogdieren gingen niet alleen naar de oever van het meer om te drinken, maar waren zelfs echte bewoners van het meer.

De egelachtige insecteneter Macrocranion tupaiodon, bijvoorbeeld, had een dieet van fruit en ander plantaardig materiaal, maar voedde zich ook met vis. Die vis vond hij vooral in kleine poeltjes en plassen langs de oever. Hij joeg er niet direct op in open water.

Klik op het plusje voor een grotere foto

Het otterachtige zoogdier Buxolestes piscator, daarentegen, was een meerbewoner die direct joeg op vis. Het skelet vertoont geen duidelijke eigenschappen voor een zwemmende leefstijl. Maar de brede dwarse uitsteeksels van de eerste staartwervel lijken op die van huidige otters (Lutra lutra), een aanwijzing voor roeibewegingen van de staart. Eigenaardigheden in de constructie van de nek, zoals een groot uitsteeksel aan de tweede ruggenwervel, zouden deze dieren in staat kunnen hebben gesteld om hun hoofd boven water te houden tijdens het zwemmen. Toch waren zij hoogstwaarschijnlijk ook in staat te lopen en te jagen op het land.

Buxulostes minor, een tweede, kleinere ottersoort, heeft aanpassingen aan het skelet die het mogelijk maakt om een goede schrapende graver te zijn. Deze eigenschap verwijst ook indirect naar een semi-aquatisch leven, omdat veel soorten met zon aanpassing die nu leven, ondergrondse graafgangen maken.