Home

Zoetwaterschildpadden

Schildpadden van Messel zijn ook belangrijk omdat ze ons voorzien van een groot inzicht in hun voortplantingsbiologie. Van Trionyx en Allaeochelys zijn zeer jonge individuen van maar enkele centimeters lengte gevonden. Van die laatste groep zijn ook paartjes gevonden die mogelijk gestorven zijn tijdens het paren.

In bepaalde opgravingsgebieden zijn vondsten van de zoetwaterschildpad Euroemys kehreri relatief frequent. Het zijn de eerste vondsten ter wereld van fossiele soorten uit deze groep. Vondsten van het geslacht Francellia zijn juist nogal zeldzaam. Driedimensionale fossielen van vrouwelijke exemplaren waarvan de voortplantingsorganen bewaard zijn gebleven, zijn gevonden. Zulke vondsten kunnen bijdragen aan de reconstructie van het oude meerbassin. Jonge schildpadden, paartjes en vrouwtjes die op het punt staan om eieren te leggen brachten het grootste deel van hun tijd in ondiep water door te brengen, dicht bij de oever.

Een andere soort uit Messel is Neochelys franzeni, ook vertegenwoordigd door relatief kleine exemplaren. De fossielen zijn redelijk zeldzaam. Niet alleen is het de enige soort langnekschildpad (Pelomedusidae) die is gevonden in Messel, ook vormt de vondst het eerste vaststaande bewijs van deze groep uit het Tertiair van Duitsland.