Home

Groep versus individu

Groepen werken slechter samen - en tonen meer rivaliteit - dan individuen.