Home

Wanderoe

Verandering van spijs doet eten

Sociaal gedrag

Wanderoes houden er niet zulke strikte regels voor samenlevingsvormen op na. Ze leven in groepen die uit twee mannetjes met meerdere vrouwtjes bestaan, maar ook leeft soms ťťn mannetje samen met meerdere vrouwtjes. Bovendien komt het voor dat groepen in kleinere groepjes uiteenvallen. Die groepen overlappen elkaar dan wel deels met hun leefgebied (territorium). Om duidelijkheid over de rangorde te geven keert een ondergeschikte wanderoe zijn achterste naar de hogere in rang.

Levenswijze

De wanderoe leeft in groene heuvelbossen en zoekt zijn eten in de bovenste laag van de boomkruinen. Zowel plantaardig als dierlijk voedsel staan op zijn menu. Hij plukt fruit, zaden, bloemen en jonge knoppen tussen het groen. Als de wanderoe op de grond komt - wat zelden gebeurt - verzamelt hij ook wel paddenstoelen. Verder leeft hij van slakken en jaagt hij soms op de jongen van de reuzeneekhoorn, tevens een boombewoner. Wanderoes kunnen als het nodig is goed zwemmen.

Taxonomie

soort Macaca silenus
geslacht Makaken†
familie Meerkatachtigen
parvorde

Apen van de Oude Wereld

orde Primaten

Verspreiding

AziŽ: India.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild†(Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer