Home

Moormakaak

Stiekeme mannetjes†

Sociaal gedrag

In een groep moormakaken is het dominante mannetje favoriet bij de vrouwtjes. Zodra ze in de stemming zijn om te paren laten ze hun achterste aan hem zien. Mannetjes die lager in de rangorde staan nemen hun kans om een vruchtbaar vrouwtje te veroveren waar zodra de dominante man even niet oplet. Ze proberen stiekem met haar te paren. Groepen moormakaken bestaan uit vijf tot vijfentwintig dieren. Jonge mannetjes gaan ervandoor zodra ze volwassen zijn en sluiten zich bij een andere groep aan. Vrouwtjes blijven in hun geboortegroep.

Levenswijze

Moormakaken leven in tropische bossen op kalkgrond. Ze eten uitsluitend vruchten, waaronder vijgen. De dieren zijn overdag actief en slapen 's nachts met de groep in de bomen. Ook overdag verlaten ze de bomen niet.
De grijswangmangabey leeft in groepen van zes tot achtentwintig dieren, zowel mannetjes als vrouwtjes. De mannetjes maken indruk op elkaar door hun schouderharen op te zetten waardoor ze groter lijken. Dat gebeurt bij confrontaties van mannetjes binnen de groep, maar ook als verschillende groepen grijswangmangabeys elkaar bij de grenzen van hun leefgebied tegenkomen. Grijswangmangabeys leven in gemengde groepen met meerkattensoorten zoals de roodstaartmeerkat.

Taxonomie

soort Macaca maura
geslacht Makaken
familie Meerkatachtigen
parvorde

Apen van de Oude Wereld

orde Primaten

Verspreiding

AziŽ: Sulawesi (IndonesiŽ).

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild†(Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer