Home

Grijze wolaap

Honkvaste mannetjes

Sociaal gedrag

De grijze wolaap leeft met vijf tot soms zeventig dieren bij elkaar. De groepen bestaan uit zowel mannetjes als vrouwtjes, die ieder overwegend tijd doorbrengen in gezelschap van het eigen geslacht. Mannetjes blijven in de groep waarin ze zijn geboren, maar vrouwtjes zoeken zodra ze volwassen zijn een andere groep op. Dat is niet gemakkelijk, want ze worden niet zomaar door andere vrouwtjes geaccepteerd. Mochten er ruzies ontstaan, dan worden die eerder door middel van het maken van een hoop kabaal opgelost dan door te vechten. De grijze wolaap is nauw verwant aan de wolaap.

Levenswijze

Grijze wolapen zijn bewoners van tropisch oerbos. Ze zijn vaak te vinden in delen die door extreme regenval zijn overstroomd. Hoog in de bomen verzamelen de grijze wolapen hun voedsel, dat uit bladeren, fruit, nectar en zaden bestaat. Daarbij slingeren ze van boom naar boom, geholpen door hun vijfde ledemaat: hun lange grijpstaart. De binnenkant van het uiteinde van de staart is kaal, zodat de grip optimaal is. Van de takken afglijden is er dus niet bij.

Taxonomie

soort Lagothrix cana
geslacht Wolapen
familie Grijpstaartapen
parvorde

Apen van de Nieuwe Wereld

orde Primaten

Verspreiding:

Zuid-Amerika: BraziliŽ,†Peru en Bolivia.

Bedreigd of niet

Kwetsbaar†in het† wild†(Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer