Home

Groene meerkat

Voor ieder roofdier een ander alarm

Sociaal gedrag

Zodra een groene meerkat een slang, arend of luipaard in het vizier krijgt waarschuwt hij zijn groepsgenoten met een alarmroep. Voor ieder roofdier gebruikt hij een ander geluid, waarop de andere groene meerkatten passend reageren. Gaat het slangenalarm af, dan gaan de dieren op hun achterpoten staan en speuren ze de grond af naar het gevaar. Bij het arendalarm vluchten ze de struiken in en bij het luipaardalarm zoeken ze een veilig heenkomen in de boom. Met een groepsgrootte van soms wel zeventig groene meerkatten zijn er heel wat ogen om de omgeving nauwlettend in de gaten te houden.

Levenswijze

Groene meerkatten zijn alleseters die de samenstelling van hun menu laten afhangen van het seizoen. Ze eten vruchten, zaden en bladeren maar ook ongewervelde dieren, reptielen, vogels en kleine zoogdieren. Hun leefomgeving bestaat uit bergbossen tot vijfenveertighonderd meter hoogte maar ook laaglandmoerassen en savannebossen.

Taxonomie

soort Chlorocebus sabaeus
geslacht Groene meerkatten
familie Meerkatachtigen
parvorde

Apen van de Oude†Wereld

orde Primaten


Verspreiding:

Afrika:†Van Senegal tot Ghana, geÔntroduceerd op de Kaap Verdische eilanden en op St. Kitts, Nevis en Barbados (West-IndiŽ) .

Bedreigd of niet

Niet bedreigd†in het† wild†(Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer