Home

Venezolaanse rode brulaap

Jongedames en grote kerels aan de macht

Sociaal gedrag

In gemengde groepen van de Venezolaanse rode brulaap staan bij de vrouwtjes de jongste dieren het hoogst in de rangorde. Bij de mannetjes draagt een flinke lichaamsgrootte bij aan het verkrijgen van meer aanzien. Zij zorgen met veel gebrul voor het afbakenen van het leefgebied van de groep. Als mannetjes een andere groep overnemen doden ze vaak de jongen. De vrouwtjes zijn dan eerder bereid om met hen te paren. Hiermee voorkomen de mannetjes dat ze energie steken in een groep zonder zelf nageslacht te krijgen.

Levenswijze

Venezolaanse rode brulapen zoeken het hogerop; ze leven bij voorkeur in boomkruinen, zo'n twintig meter en hoger boven de grond. Toch brengen ze ook tijd op de grond door om aarde te eten, wat ze nodig hebben om de mineralen in hun plantaardig dieet aan te vullen. De brulapen eten ongeveer een kilo verse bladeren en vruchten per dag, aangevuld met bloemen. Ze leven in uiteenlopende bostypen, van mangrovebossen, wouden langs rivieroevers tot halfbladverliezende bossen maar ook in regenwouden tot hoogten van 1.000 meter en op de savanne.

Taxonomie

soort Alouatta seniculus
geslacht †Brulapen
familie †Grijpstaartapen
parvorde

†Apen van de Nieuwe†Wereld

orde †Primaten


Verspreiding

Zuid-Amerika: Van Colombia tot Venezuela en†BraziliŽ.

Bedreigd of niet

Niet bedreigd in het wild, laag risicosoort†(Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer