Home

Moerasmeerkat

Alleen is maar alleen

Sociaal gedrag

De moerasmeerkat is een sociale aap. Behalve dat het dier zijn eigen soortgenoten opzoekt, leeft hij† ook samen met andere meerkatsoorten zoals de roodstaartmeerkat. Een groep moerasmeerkatten bestaat uit zo'n veertig individuen, zowel mannetjes als vrouwtjes.

Levenswijze

Moerasmeerkatten leven - hoe kan het ook anders - in laagland moerasbossen. Het zijn een soort 'waterapen' die goed kunnen zwemmen, met vliezen tussen hun vingers en tenen. Bij gevaar vluchten ze het water in. In modderige poelen gaan ze soms op jacht naar vissen, die ze met elkaar opdrijven om ze gemakkelijker te kunnen vangen. Maar hun menu bestaat grotendeels uit vruchten, plantenmerg, wortels, bloemen en nectar. Bijzonder is hun relatie met een boomsoort in ZaÔre, de Daniella pynarti. Hiervan likken ze de nectar uit de bloemen en helpen zo, net als een bestuivend insect, bij de voortplanting van de boom.

Taxonomie

soort Allenopithecus nigroviridis
geslacht †Moerasmeerkatten
familie †Meerkatachtigen
parvorde

†Apen van de Oude Wereld

orde †Primaten

Verspreiding

Afrika:†Democratische Republiek van Congo en Angola.

Bedreigd of niet

Laag risicosoort, niet bedreigd in het wild†(Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer