Home

Peruviaanse slingeraap

Samen sterk

Sociaal gedrag

De grenzen van het territorium van een groep Peruviaanse slingerapen worden door de mannetjes bewaakt. Ze gaan hierbij bondgenootschappen aan om elkaar te helpen andere groepen buiten de deur te houden. De mannetjes doorkruisen het hele leefgebied van hun groep, de vrouwtjes blijven doorgaans in het centrum ervan. Op lager gelegen plekken rond de driehonderd meter is de groepsgrootte van Peruviaanse slingerapen kleiner (gemiddeld vijf dieren) dan op grotere hoogten van zo'n veertienhonderd meter (gemiddeld negentien dieren).

Levenswijze

De Peruviaanse slingeraap leeft in onaangetast tropisch regenwoud. Zijn hoofdvoedsel bestaat uit vruchten en zaden, aangevuld met jonge bladeren, bloemen, honing, hout maar ook dierlijk materiaal zoals termieten en rupsen. Met zijn lange armen slingert de Peruviaanse slingeraap behendig van tak naar tak. De bomen verlaat hij nooit.


Taxonomie

soort Brachyteles hypoxanthus
geslacht †Slingerapen
familie †Grijpstaartapen
parvorde

†Apen van de Nieuwe Wereld

orde †Primaten

Verspreiding

Zuid-Amerika: Peru en Bolivia†

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild†(Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer