Home

Bruine slingeraap

Sneller zonder vrouwen en kinderen

Sociaal gedrag

De bruine slingeraap is nauw verwant aan de witbuikslingeraap en toont een vergelijkbaar sociaal gedrag. Hij leeft in zogenoemde splitsings- en versmeltingsgroepen van hooguit 22 dieren. Bij het zoeken naar eten splitst de grote groep zich op in kleinere groepjes van drie tot vier apen. Volwassen mannetjes zoeken elkaar vaak op. Zonder de vrouwtjes en jongen erbij kunnen ze zich sneller verplaatsen. Als de groepen weer bij elkaar komen vertonen bruine slingerapen een uitgelaten begroetingsritueel. Ze roepen naar elkaar, rennen elkaar achterna, besnuffelen elkaar en winden de staarten om elkaar heen.

Levenswijze

Overdag zoeken bruine slingerapen al slingerend door de bomen hun voedsel bij elkaar. Ze eten vooral vruchten, maar ook rottend hout, bladeren, bloemen en epifyten (planten die op andere planten groeien, zonder parasiet te zijn). Met hun staart - die aan het uiteinde vanbinnen kaal is voor goede houvast - hebben de slingerapen een extra ledemaat voor het slingerwerk. Ze leven in het tropisch regenwoud, moerassen en rivierbossen.


Taxonomie

soort Ateles hybridus
geslacht †Slingerapen
familie †Slingerapen
parvorde

†Apen van de Nieuwe Wereld

orde †Primaten

Verspreiding

Zuid-Amerika: Colombia en Venezuela.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer