Home

Witvoettamarin

Van alle markten thuis

 

Sociaal gedrag

De witvoettamarin kent allerlei soorten samenlevingsvormen. Het meest voorkomend zijn groepen mannetjes en vrouwtjes waarin slechts het dominante vrouwtje zich voortplant. Dit gebeurt dan tussen één vrouwtje en meerdere mannetjes maar ook relaties van één vrouwtje en één mannetje komen voor. Daarnaast is het ook mogelijk dat de rollen zijn omgedraaid: één mannetje kan ook met meerdere vrouwtjes paren. De zorg voor de jongen wordt door alle leden van de groep voor hun rekening genomen.

 

Levenswijze

In tropische regenwouden die verstoord zijn door de mens kun je toch witvoettamarins tegenkomen. Ze leven bij voorkeur aan de rand van het bos en in de buurt van water. Witvoettamarins voeden zich hoofdzakelijk met vruchten.


 

Taxonomie

soort  Saguinus leucopus 
geslacht  Tamarins
subfamilie  Klaauwaapjes
parvorde

 Apen van de Nieuwe Wereld

orde  Primaten

 

Verspreiding

Zuid-Amerika: Colombia.

 

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites -Appendix 1).

 

Door: Manon Laterveer - de Beer