Home

Kuiflangoer

Jaloerse man

Sociaal gedrag

Kuiflangoeren leven in harems van hooguit dertien dieren. Ontmoetingen met groepen soortgenoten verlopen minder agressief dan bij andere langoeren, maar de man staat niet toe dat zijn vrouwtjes naar andere mannetjes lonken. Tussen de vrouwtjes bestaan geen duidelijke verschillen in rangorde. Ze vlooien elkaar en ook het mannetje, maar het mannetje vlooit de vrouwtjes niet. Zowel mannetjes als vrouwtjes kuiflangoeren verlaten de groep waarin ze zijn geboren zodra ze volwassen worden.

Levenswijze

Hoewel kuiflangoeren het grootste deel van hun leven in de bomen doorbrengen, spelen ze ook wel eens op de grond en zoeken er naar voedsel. In de vroege ochtend en late middag eten ze vruchten, (jonge) bladeren, zaden en bloemen maar ook dierlijk voedsel. Op het heetst van de dag houden ze zich rustig. Kuiflangoeren leven in subtropische bladhoudende en bladverliezende bossen en bamboewouden. Ook worden ze gezien in teakplantages.

Taxonomie

soort Trachypithecus†pileatus
geslacht †Langoeren
subfamilie †Blad- of Slankapen
parvorde

†Apen van de Oude Wereld

orde †Primaten

Verspreiding

AziŽ: India, Birma en†Bangladesh.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer