Home

Mandril

De baas dankzij een kleurrijk gezicht

Sociaal gedrag

Een mandrillenman leeft met meerdere vrouwtjes samen, die hij natuurlijk graag voor zichzelf wil houden. Als mandrillen samenkomen om voedsel te zoeken, laten de mannetjes met hun kleurrijke gezicht aan de andere mannetjes zien hoe sterk ze zijn. Het gezicht van een mandrillenman is zijn visitekaartje; hoe kleurrijker, hoe meer hij de ander de baas is. Bovendien zijn mandrillenmannetjes twee keer zo groot als de vrouwtjes, wat ook zeker respect bij soortgenoten afdwingt.

Levenswijze

De mandril is een bewoner van de jungle. Overdag zoekt hij op de grond van het tropisch oerwoud zijn portie eten bij elkaar. Dit bestaat voor het grootste deel uit vruchten en zaden, maar ook insecten (mieren, termieten, mestkevers) en gewervelde dieren zoals vogels, kikkers, schildpadden en zelfs kleine antilopen staan op zijn menu. 's Nachts zoekt de mandril een veilig heenkomen in de bomen om te slapen.

Taxonomie

soort Mandrillus sphinx
geslacht †Drillen
familie †Meerkatachtigen
parvorde

†Apen van de Oude Wereld

orde †Primaten

Verspreiding

Afrika: Kameroen,†Equatoriaal Guinee, Gabon en†Republiek Congo.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer