Home

West-Afrikaanse witneusmeerkat

Multiculturele aap

Sociaal gedrag

De West-Afrikaanse witneusmeerkat leeft in harems met een omvang van zo'n vijftien tot twintig dieren. Deze meerkattensoort schuwt de aanwezigheid van andere apensoorten niet. Zo leeft hij veel samen met Campbell's meerkatten en dianameerkatten. De groene franjeaap sluit zich ook vaak bij dit soort 'multiculturele' apengroepen aan.

Levenswijze

Bij voorkeur voedt de West-Afrikaanse witneusmeerkat zich met vijgen, maar daarnaast eet hij ook bloemen en insecten. Het is een boombewonende soort die in het tropisch regenwoud leeft, maar ook in kust- en moerasbossen en tussen het struikgewas bij rivieren.

Taxonomie

soort Cercopithecus petaurista
geslacht †Echte Meerkatten
familie †Meerkatachtigen
parvorde

†Apen van de Oude Wereld

orde †Primaten


Verspreiding

Afrika: Van Gambia tot Togo.

Bedreigd of niet

Niet bedreigd in het wild, laag risicosoort (Cites -Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer