Home

Gouden meerkat

Tolerante aap

Sociaal gedrag

Gouden meerkatten beperken zich in hun groepsvorming niet tot hun eigen soort. Zo zijn ze zijn vaak in het gezelschap van rode franjeapen, grijswangmangabeys en roodstaartmeerkatten te vinden. Met de laatste soort leggen gouden meerkatten grote afstanden af om voedsel te zoeken. De samenstelling van hun eigen groep bestaat bij gouden meerkatten uit een man met meerdere vrouwtjes. Zolang de dichtheid van de groep groot genoeg is wagen andere mannetjes het niet om er binnen te dringen. Maar zodra ze de kans krijgen proberen ze in de vruchtbare periode van de vrouwtjes een paring voor hun rekening te nemen.

Levenswijze

De gouden meerkat is de panda onder de apen: hij eet regelmatig bamboe. Verder heeft hij vooral vruchten op zijn menu staan en een enkele dierlijke prooi. Zijn leefgebied bestaat uit bladverliezende en loofhoudende bossen, bamboebos en droog struikgewas. De gouden meerkat is een boombewonende soort die graag in de buurt van water is.

Taxonomie

soort Cercopithecus kandti
geslacht †Echte meerkatten
familie †Meerkatachtigen
parvorde

†Apen van de oude Wereld

orde †Primaten


Verspreiding

Afrika:†Democratische Republiek van Congo, Oeganda en Rwanda.

Bedreigd of niet

Sterk bedreigd in het wild als Cercopithecus mitis kandti (Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer