Home

Witkeelmeerkat

Stiekem vreemdgaan

Sociaal gedrag

Bij de witkeelmeerkat speelt het mannetje een centrale rol. Zodra hij 'pyow' roept verzamelen zijn vrouwtjes zich om hem heen en volgen hem gehoorzaam, waar hij ook heen gaat. Een groep witkeelmeerkatten heeft een omvang van twaalf tot zeventig dieren. Wanneer de dichtheid laag is (weinig dieren per oppervlakte leefomgeving) en meerdere vrouwtjes tegelijk in hun vruchtbare periode zijn, wordt een groep witkeelmeerkatten instabiel. Andere mannetjes sluiten zich tijdelijk bij hen aan. Voor even verdwijnt dan de gehoorzaamheid van de vrouwtjes. Zonder dat hun eigen man het ziet proberen ze vreemd te gaan met de nieuwe mannetjes, wat weer nieuwe genen in de groep brengt. Bij hoge dichtheden zijn groepen witkeelmeerkatten stabieler en komen invallen minder voor. Het mannetje kan de vrouwtjes dan wel acht jaar voor zich alleen houden. Mannetjes die in de groep worden geboren, vertrekken zodra ze volwassen zijn.

Levenswijze

Water en bomen zijn twee eisen die de witkeelmeerkat aan zijn leefomgeving stelt. Hij leeft in bossen die al dan niet bladverliezend zijn, in bamboebos en in droog struikgewas van laagland tot op hoogten van 3.300 meter. De witkeelmeerkat is overdag actief en gaat dan in de bomen op zoek naar vruchten. Daarnaast eet hij ook bladeren en een enkele dierlijke prooi zoals vogels, reptielen en galago's.

Taxonomie

soort: Cercopithecus albogularis†
geslacht: Echte m eerkatten
familie: Meerkatachtigen
parvorde:

Apen van de Oude Wereld

orde: Primaten†

Verspreiding

Afrika: Van EthiopiŽ tot Zuid-Afrika, Democratische Republiek van Congo en Angola.†

Bedreigd of niet

Niet bedreigd in het wild, laag risicosoort†(Cites-Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer