Home

Milne-Edwards sifaka

Een goede buur

Sociaal gedrag

Hoewel Milne-Edwards's sifaka's doorgaans in gezinsverband leven hebben ze een goede verhouding met hun buren. Er zijn wel territoria, maar de dieren vertonen geen agressief gedrag naar elkaar. Zodra de mannetjes op een leeftijd van zo'n vijf of zes jaar oud volwassen worden verhuizen ze naar een naburige groep. Vrouwtjes doen hetzelfde zodra ze vier of vijf jaar oud zijn. Behalve in paren komen Milne-Edwards's sifaka's ook in groepjes met meerdere mannetjes en vrouwtjes voor.

Levenswijze

Net als andere sifaka's is de Milne-Edwards's sifaka een uitstekende springer. Hij kan bomen die op tien meter afstand van elkaar staan overbruggen. Op de grond beweegt hij zich zijwaarts springend voort, met zijn armen boven zijn hoofd. De Milne-Edwards's sifaka leeft in vochtig regenwoud, waar hij zich voedt met jonge bladeren, bladnerven, zaden, bloemmeeldraden en rijpe vruchten.

Taxonomie

soort: Propithecus edwardsi
geslacht: Sifaka
familie: Indri's
infraorde:

Halfapen

orde: Primaten†

Verspreiding

Afrika: Madagascar.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites-Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer