Home

Dwergoeistiti

Een groot gezin

Sociaal gedrag

Hoewel je het van deze kleinste Zuid-Amerikaanse apensoort misschien niet zou verwachten houden paartjes dwergoeistiti's er een groot gezinsleven op na. Ze kunnen wel dertien jongen bij zich hebben van vier opeenvolgende worpen. Totdat zijn kinderen op eigen benen kunnen staan draagt vader-oeistiti ze op zijn rug.

Levenswijze

Dwergoeistiti's leven in vloedbossen bij rivieren, bamboebosjes, langs randen van agrarisch bouwland en in aangeplante bossen. Hun klauwtjes helpen hen om zich behendig door de bomen voort te bewegen; sprongen van vijf meter zijn zelfs niet onmogelijk voor dit mini-aapje. Dwergoeistiti's voeden zich hoofdzakelijk met gom; boomsappen die uit wonden stromen die ze met hun tanden in de boombast hebben gemaakt. Dagelijks keren de dieren terug naar hun 'bomenbar' om het boomsap te tappen. Als in het droge seizoen de sapstromen minder worden schakelen de dwergoeistiti's over op nectar.

Taxonomie

†soort: Callithrix pygmaea
†geslacht: Klaauwaapjes
†familie: Kapucijnaapachtigen
parvorde:

Apen van de Nieuwe Wereld

orde: Primaten†

Verspreiding

Zuid-Amerika:†BraziliŽ, Peru en Ecuador.†

Bedreigd of niet

Weinig bedreigd in het wild (Cites-Appendix II).

Door: Manon Laterveer - de Beer