Home

Oostelijke wolmaki

Zorgzame moeder

Sociaal gedrag

Bij het echtpaar van de Oostelijke wolmaki staat de moeder er voor wat betreft de opvoeding alleen voor. Het mannetje bekommert zich niet om zijn nageslacht. Wel helpt het mannetje bij de verdediging van het territorium. Het gezin, dat uit hooguit vijf dieren bestaat, blijft altijd dicht bij elkaar. Ze onderbreken hun nachtelijke eetpartijen geregeld om elkaar te vlooien of om uit te rusten.

Levenswijze

Oostelijke wolmaki's zijn 's nachts actief. In de bomen van het tropisch regenwoud en van droge seizoenswouden voeden zij zich met bladeren, bloemen, vruchten en boomschors. Slapen doen ze dicht opeengepakt in een boom, zo'n drie meter boven de grond. Bij gevaar gebruiken Oostelijke wolmaki's een alarmroep waaraan ze hun lokale naam in Madagaskar danken: 'Aha Hy'. Hiervan is hun wetenschappelijke naam Avahi afgeleid.

Taxonomie

soort: Avahi laniger
geslacht: Wolmaki's
familie: Indri's
parvorde:

Halfapen

orde: Primaten†

Verspreiding

Afrika: Madagascar.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites-Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer