Home

Vetstaartkatmaki

Alleen, maar niet als het tegenzit

Sociaal gedrag

Vetstaartkatmaki's brengen de tijd overwegend in hun eentje door. Alleen als de omstandigheden in het droge seizoen ongunstig worden, zoeken ze elkaar op om in groepjes van hooguit vijf dieren in winterslaap te gaan. Ook om zich voort te planten moeten ze uiteraard bij elkaar komen. Zodra een vrouwtje vruchtbaar wordt vechten meerdere mannetjes om met haar te mogen paren.

Levenswijze

In de naam van de vetstaartkatmaki weerklinkt zijn levenswijze. Om de droge periode in het bos te kunnen overleven gaat hij in een soort winterslaap en teert in op de vetreserves van zijn lichaam en staart. Zijn lichaamstemperatuur duikelt dan omlaag van zo'n 36 naar 15 graden Celcius. Zodra het regenseizoen aanbreekt wordt de vetstaartkatmaki weer actief en verdubbelt door goede voeding zijn staartvolume. Hij eet dan fruit, bloemen, nectar en plantenknoppen maar schuwt ook geen vlees. Dit zijn vooral kevers en kameleons. De vetstaartkatmaki is 's nachts actief.

Taxonomie

soort Cheirogaleus medius
geslacht †Katmaki's
familie †Katmaki's
infraorde

†Halfapen

orde †Primaten

Verspreiding

Afrika: Madagascar.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites -Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer