Home

Grote wezelmaki

Van twee walletjes eten

Sociaal gedrag

Het mannetje van de grote wezelmaki eet van twee - of zelfs meer - walletjes tegelijk. Hoewel hij alleen leeft, overlapt zijn territorium met dat van meerdere vrouwtjes waarmee hij paart zodra ze vruchtbaar zijn. Hij verdedigt zijn leefgebied dan ook fel tegen andere mannetjes, om de vrouwtjes voor zichzelf te houden. De vrouwtjes leven met hun jongen samen totdat deze groot genoeg zijn om op eigen benen te staan.

Levenswijze

Grote wezelmaki's leven in vochtige bossen, waar ze 's nachts op zoek naar voedsel gaan. Ze eten bladeren, vruchten en bloemen die voor andere dieren vaak giftig zijn vanwege een hoog gehalte aan alkaloÔden. In de regentijd maken de grote wezelmaki's nesten van bladeren en lianen. In het droge seizoen zoeken ze boomholten op om te slapen.

Taxonomie

soort: Lepilemur mustelinus
geslacht: Wezelmaki
familie: Wezelmaki's
parvorde:

Halfapen

orde: Primaten†

Verspreiding

Afrika: Madagascar.

Bedreigd of niet

Bedreigd in het wild (Cites-Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer