Home

Laaglandgorilla

Alles draait om de zilverrug

Sociaal gedrag

Volwassen gorillamannen - vanwege hun zilvergrijze kleur ook zilverrug genoemd - houden er een harem op na. De vrouwtjes hebben over het algemeen weinig contact met elkaar, ze richten zich vooral op de zilverrug. Ook de jongen uit de groep spelen veel met de dominante man. Hij leert ze daarmee hoe zich in het verdere leven moeten gedragen. Zodra de jongen volwassen worden verlaten ze de groep. Vrouwtjes sluiten zich bij een andere groep onder leiding van een zilverrug aan. Mannetjes leven eerst een tijdje alleen of in gezelschap van andere mannetjes voordat ze hun eigen harem veroveren. Machtsvertoon tussen mannetjes gebeurt door rechtopstaand te roffelen op hun omvangrijke borstkast.

Levenswijze

Laaglandgorilla's zijn bewoners van laaglandmoerasbossen en dichte oerwouden tot hoogten van drieduizend meter. Ze† leven vooral op de grond, heel zelden klimmen ze de bomen in. Lopen doen ze op handen en voeten, waarbij ze hun handen samenballen en vooroverbuigen zodat hun knokkels de grond raken. Samen met de berggorilla is de laaglandgorilla de grootste apensoort. Ondanks zijn indrukwekkende afmeting is het een vreedzame planteneter. Hij voedt zich overwegend met fruit, verder ook met bladeren, stengels en zaden en een soms wat insectenlarven. Net als de orang-oetan bouwt de gorilla een slaapnest, alleen doet hij dit niet in de bomen maar op de grond.

Taxonomie

†soort Gorilla gorilla
†geslacht †Gorilla
†familie †Mensachtigen
†parvorde †Apen van de Oude Wereld
†orde †Primaten

Verspreiding:

Afrika: Nigeria, Kameroen, Equatoriaal Guinee, Republiek Congo,†Centraal Afrikaanse Republiek en Gabon.

Bedreigd of niet

Sterk bedreigd in het wild (Cites-Appendix 1).

Door: Manon Laterveer - de Beer