Home

Het tienerbrein

Vroeger dacht men dat de hersenen na het zesde levensjaar 'af' waren. Tegenwoordig weet men dat ook in de tienerjaren nog grote veranderingen in de hersenen plaatsvinden. Veranderingen die cruciaal zijn in de ontwikkeling van opstandige puber naar†verstandige volwassene.


De†prefrontale schors van tieners gaat steeds beter werken

Het tienerbrein is impulsief, ongehoorzaam en heeft moeite met plannen

Veel typerend pubergedrag --zoals roekeloosheid, impulsiviteit en brutaliteit--†heeft niets te maken met hormonen, maar met de ontwikkeling van de hersenen. Het verstandelijke gebied van de hersenen werkt nog niet zo goed samen met het emotionele gebied. Bij tieners nemen emoties vaak de overhand, waardoor ze dingen doen die direct leuk zijn (zoals bij vrienden blijven plakken) zonder aan de gevolgen te denken (zoals huisarrest).


Het lichtgekleurde gedeelte is het limbisch systeem dat onder andere betrokken is bij emoties en stemmingen

Reorganisatie van het tienerbrein

Vlak voor de puberteit neemt het gewicht van de hersenen toe: de uitlopers van zenuwcellen in het voorste gedeelte (de prefrontale schors) groeien en maken een overmaat aan verbindingen. Hierna neemt het gewicht van dit deel weer af: onbruikbare verbindingen verdwijnen. Je kunt dit proces vergelijken met de bouw van een wegennet. Moeilijk begaanbare kronkelweggetjes worden steeds breder en minder bochtig, tot er uiteindelijk snelwegen met vier banen zijn, waar het verkeer met grote snelheid de kortste weg van A naar B aflegt. Deze veranderingen maken dat het gebied beter gaat werken, waardoor de tiener steeds beter kan organiseren, plannen en beslissen.


volgende ontwikkelingsfase: het volwassen brein >Augustus 2007
Redactie Natuurinformatie Naturalis†
Illustratie Bas Blankevoort