Home

Kiezen van herten

In ons land worden regelmatig kiezen en kaakdelen van reeën, damherten en edelherten gevonden. Veel zeldzamer zijn de kiezen van rendieren, elanden en reuzenherten. Om de kiezen enigszins uit elkaar te houden kun je het beste letten op de lengte van het kauwvlak. Het emailpatroon biedt minder houvast: dat verandert tijdens het leven als gevolg van slijtage.

Bij de kiezen van herten staan de lobben iets schuin en verschoven ten opzichte van elkaar (dakpansgewijs). Je ziet dat het emailpatroon in het midden niet helemaal goed aansluit. Anders dan runderen, schapen en geiten hebben herten juist laagkronige kiezen waarvan het glazuur ruw aanvoelt.

Ree (Capreolus capreolus)

 
kies ree
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies ree
Klik op het plusje voor een grotere foto
onderkaakskies (kauwvlak)

meer foto's

Het ree is de kleinste hertachtige van ons land. De laagkronige kiezen zijn van andere herten te onderscheiden door de kleine afmetingen.
Lengte bovenkaakskies: 0,5 tot één centimeter.
Lengte onderkaakskies: één tot twee centimeter.

Damhert (Dama dama)

 
kies damhert
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
Het damhert zit met zijn afmetingen tussen het ree en het edelhert in.
Lengte bovenkaakskies: één tot twee centimeter.
Lengte onderkaakskies: twee tot drie centimeter.

Edelhert (Cervus elaphus) / Rendier (Rangifer tarandus)

 
kies edelhert / rendier
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies edelhert / rendier
Klik op het plusje voor een grotere foto
onderkaakskies (kauwvlak)

meer foto's

Alleen specialisten kunnen de kiezen van edelherten en rendieren uit elkaar houden. De vindplaats geeft wel enige houvast. Wanneer je zo'n kies op de Veluwe hebt gevonden, dan is het natuurlijk erg waarschijnlijk dat het een kies is van een edelhert. Komt de kies uit een oude laag, dan kan het ook best van een rendier zijn geweest.
Lengte bovenkaakskies: één tot drie centimeter.
Lengte onderkaakskies: drie tot vijf centimeter.

Reuzenhert (Megaloceros giganteus) / Eland (Alces alces) 

 
kies reuzenhert / eland
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies reuzenhert / eland
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (schuin gezien)
meer foto's

Ook de fossiele kiezen van het reuzenhert en de zeldzamere eland zijn niet uit elkaar te houden. De kiezen zijn vergeleken met die van de andere hertachtigen duidelijk groter.
Lengte bovenkaakskies: drie tot vier centimeter.
Lengte onderkaakskies: vijf tot acht centimeter.