Home

Kiezen van andere slurfdragers

Veruit de meeste mammoetkiezen die in Nederland worden gevonden zijn van de wolharige mammoet. Kiesvondsten van andere slurfdragers zijn veel zeldzamer, en een stuk ouder.

Zuidelijke mammoet (Mammuthus meridionalis)

 
kies zuidelijke mammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies zuidelijke mammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
onderkaakskies (zijaanzicht)
De lamellen zijn robuust en liggen ongeveer één centimeter uit elkaar. Per tien centimeter kauwvlak zijn ongeveer vijf lamellen te zien. De emailranden zijn zes tot acht milimeter dik en steken zo'n vijf milimeter boven het kauwvlak uit. In tegenstelling tot de wolharige mammoet zijn de kiezen van de zuidelijke mammoet laagkronig.

Steppemammoet (Mammuthus trogontherii)

 
kies steppemammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies steppemammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (zijaanzicht)
De lamellen liggen vrij dicht op elkaar. Per tien centimeter kauwvlak zijn ongeveer acht lamellen te zien. De emailranden zijn ongeveer vier milimeter dik en steken twee à drie milimeter boven het kauwvlak uit.  De kies is redelijk hoogkronig. De steppemammoet is een overgangsvorm tussen de zuidelijke mammoet en de wolharige mammoet.

Bosolifant (Elephas antiquus)

 
kies bosolifant
Klik op het plusje voor een grotere foto
onderkaakskies (kauwvlak)
 
kies bosolifant
Klik op het plusje voor een grotere foto
onderkaakskies (zijaanzicht)
Tussen de ruitvormige lamellen zit een ruimte van ongeveer één centimeter. Per tien centimeter kauwvlak zijn ongeveer vijf lamellen te zien. De emailranden zijn vrij dun, tussen de twee en drie millimeter. Ze steken slechts één milimeter boven het kauwvlak uit. De kies van de bosolifant is hoogkronig.

Mastodont van Auvergne (Anancus arvernensis)

 
kies Mastodont van Auvergne
Klik op het plusje voor een grotere foto
onafgesleten kies (kauwvlak)
 
kies Mastodont van Auvergne
Klik op het plusje voor een grotere foto
onafgesleten kies (zijaanzicht)
 
kies Mastodont van Auvergne
Klik op het plusje voor een grotere foto
afgesleten kies (kauwvlak)
 
kies Mastodont van Auvergne
Klik op het plusje voor een grotere foto
afgesleten kies (zijaanzicht)
Vergeleken met de bovengenoemde soorten heeft de kies een afwijkende lamelvorm. De lamellen worden gevormd door een soort tepelvormige kegels die ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Pas wanneer de kies sterk is afgesleten lijken de kegels te versmelten tot ruwgevormde richels of lamellen.

terug naar kies van wolharige mammoet