Home

Kies van een wolharige mammoet

Heb je een grote kies met een geribbeld vlak? Dan is het vast een kies van de wolharige mammoet, de bekende harige kolos uit de laatste ijstijd.

Wolharige mammoet (Mammuthus primigenius)

 
kies wolharige mammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (kauwvlak)
 
kies wolharige mammoet
Klik op het plusje voor een grotere foto
bovenkaakskies (zijaanzicht)
meer foto's

Het kauwvlak bestaat uit langwerpige ribbels: lamellen. Die staan dicht op elkaar (ongeveer drie milimeter) en lopen soms in elkaar over. Per tien centimeter kauwvlak zijn ongeveer tien lamellen te zien. De emailranden van de lamellen zijn één tot twee milimeter dik en steken ongeveer één milimeter boven het kauwvlak uit. De kies is hoogkronig. Heeft de kies een bol kauwvlak, dan is het een bovenkaakskies. Het kauwvlak van onderkaakskiezen is hol.
Lengte: vijftien tot dertig centimeter.

Kiezen van andere slurfdragers

Verreweg de meeste mammoetkiezen die in Nederland worden gevonden zijn van de wolharige mammoet. Het dier leefde hier gedurende het Laat-Pleistoceen (125.000 tot 20.000 jaar geleden). Nog verder in het verleden kwamen in ons land andere slurfdragers voor. Kiesvondsten van die soorten zijn heel zeldzaam.