Home

Mitochondrion

Energieleveranciers van de cel 
Voor de uitvoering van alle celprocessen is energie nodig. Het mitochondrion is de energiecentrale van de cel, waarvan er honderden in iedere cel voorkomen. In het mitochondrion worden suikers en ander brandstoffen stapsgewijs afgebroken waarbij energie vrijkomt.

Bouw
Het mitochondrion is ovaal van vorm en bestaat uit een buiten- en binnenmembraan. Het buitenmembraan omvat het binnenmembraan, dat dankzij instulpingen een sterk vergroot oppervlak heeft. Tussen de instulpingen van het binnenmembraan bevindt zich de matrix - de vloeistof waarin de brandstoffen worden afgebroken.

Het electronenmiscropisch beeld van een mitochondrion
Het electronenmicroscopisch beeld van de lengtedoorsnede van
een mitochondrion. Dit beeld laat duidelijke de membraan-
structuren zien. De levende cel - Rondreis in een microscopische
wereld, Cristian de Duve©
Functie
Een stapsgewijze afbraak van de brandstof glucose door eiwitten in de matrix van het mitochondrion, levert een maximale energieopbrengst voor de cel. Zou het mitochondrion alles in  één keer verbranden dan komt er ineens zoveel energie vrij dat er te veel energie verloren zou gaan in de vorm van warmte. Het mitochondrion slaat stap voor stap energie op die tijdens de verbranding vrijkomt in stoffen die de energie vasthouden. De cel kan deze energiehoudende stoffen elders in de cel gebruiken. Tijdens de afbraak van glucose ontstaan er verschillende nuttige koolstofverbindingen die worden gebruikt voor de opbouw van de cel. Eiwitten op het ingestulpte binnenmembraan van het mitochondrion zorgen voor een verdere bewerking van de energiehoudende stoffen, terwijl de eiwitten, die zich in de matrix van het mitochondrion bevinden, glucose afbreken.

De productie van energierijke stoffen in het mitochondrion.

Voor meer informatie over de cel:
De levende cel - Rondreis in een microscopische wereld, Cristian de Duve
Natuur en Techniek 1987, ISBN: 90-70157-59-4


November 2006