Home

De Cel

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit honderd miljard cellen. Dankzij de samenwerking van al die cellen kunnen we functioneren. Cellen organiseren zich tot grotere structuren, zoals weefsels en organen. Ons lichaam bestaat uit verschillende typen cellen, maar toch vinden we in elke cel steeds dezelfde onderdelen: de basisbouw is dus hetzelfde. 

Celorganellen 
Een cel bestaat uit steeds dezelfde onderdelen ofwel organellen. Elk organel heeft een specifieke functie. Het mitochondrion bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor de energievoorzieining in de cel. Samenwerking van de organellen zorgt ervoor dat de cel als een geheel kan functioneren. Bij het uitvoeren van de verschillende processen in de cel werken organellen steeds in een wisselend teamverband samen.

Samenwerking
Met moderne technieken is het mogelijk om het binnenste van de cel gedetailleerd te bekijken. Zo heeft men ontdekt dat celorganellen zijn opgebouwd uit moleculen. De moleculen zijn kleine machines die het eigenlijke werk in het organel uitvoeren. De vorm van de moleculen en de samenwerking met andere moleculen bepaald de werking. Voor een goede werking is ieder organel afhankelijk van de werking van individuele moleculen en van de goede samenwerking tussen deze moleculen.

De moleculaire machines
De belangrijkste moleculaire machines in de cel zijn: DNA, eiwitten en membranen. DNA is de opslagplaats voor het bouwplan van de cel, in het DNA staat hoe alles in de cel gemaakt moet worden. Eiwitten zijn het gereedschap van de cel, hiermee wordt alles in de cel opgebouwd en aangestuurd. De membranen scheiden de verschillende werkplaatsen (organellen).

Cel en gezondheid
Of iemand ziek of gezond is, hangt af van de werking van zijn cellen. Veel ziekten zijn terug te voeren op een verkeerde structuur en werking van de moleculen in de organellen. Door op het niveau van moleculen te bestuderen hoe een gezonde cel werkt, krijgen onderzoekers langzamerhand een beter beeld hoe die eruit moeten zien. Zo kunnen ze moleculaire afwijkingen opsporen die ziekten veroorzaken, zoals kanker of Alzheimer  met als doel de ziekte veroorzakende moleculen gericht aan te kunnen pakken.

Voor meer informatie over de cel:
De levende cel - Rondreis in een microscopische wereld, Cristian de Duve
Natuur en Techniek 1987, ISBN: 90-70157-59-4


November 2006