Home

De thalamus, een drukbezocht zenuwknooppunt

De thalamus is een belangrijke regelkamer in het centrum van de hersenen. Het is de plaats waar allerlei binnenkomende†signalen†terechtkomen en doorgestuurd worden naar de cortex. Er is tweerichtingsverkeer: de cortex stuurt†na verwerking ook weer informatie naar de thalamus terug.
De thalamus is een tussenstation voor sensorische informatie

Functie

De thalamus is evolutionair gezien een oude hersenkern, ouder dan de cortex,†met een ingewikkelde bouw en een groot aantal functies.†Nog steeds is lang niet alles over de thalamus bekend.


Sensorisch

De thalamus is de plek waar alle sensorische informatie die de zintuigen verzamelen terechtkomt behalve die over geur. Geuren gaan via de kortste route naar het 'geurengebied' in de cortex. De taak van de thalamus is de informatie te interpreteren en te bepalen wat doorgaat naar de cortex en wat niet.†Hij 'filtert' de binnengekomen signalen: wat belangrijk is wordt gesorteerd en†doorgestuurd†voor een gedetailleerde analyse naar de juiste gebieden in de cortex. Dat kan een sensorisch gebied zijn maar ook†het geheugen.

Wanneer je je heel erg op een bepaalde activiteit moet concentreren†kan de thalamus bepaalde 'storende' prikkels onderdrukken: bijvoorbeeld geluiden worden onderdrukt als je aan het lezen bent.


Motorisch

Daarnaast is de†thalamus een schakelstation tussen de grote en de kleine hersenen en heeft zo ook invloed op motorische functies. Motorische signalen van de kleine hersenen komen binnen in bepaalde delen van de thalamus. Daar worden ze gecombineerd met binnenkomende sensorische informatie en vervolgens doorgestuurd naar de motorische cortex. Via de motorische cortex worden vervolgens bepaalde spieren geactiveerd.

De thalamus heeft verbindingen met het limbisch systeem


Andere functies

De thalamus heeft verder nog verbindingen met het†limbisch systeem dat te maken heeft met gevoelens, emoties en humeur en is betrokken bij autonome functies zoals het behoud van bewustzijn.Bouw van de thalamus

De thalamus bestaat uit twee eivormige kluwens neuronen, in elke hersenhelft ťťn,†van ongeveer vier centimeter lengte. Net als de hersenschors bestaat de thalamus grijze en witte stof, alleen in omgekeerde volgorde: de 'binnenkant' bestaat uit grijze stof, de 'buitenkant' uit witte stof.

De grijze stof bestaat uit meer dan 25 groepen of kernen van neuronen die allemaal hun eigen taak hebben. Al die kernen spelen een rol bij het doorgeven en aanpassen van de prikkels.†Sommige kernen zijn uitsluitend betrokken bij alle inkomende signalen, andere†alleen bij de uitgaande.†Verkleinde versie hersenschors

Alle kernen van de thalamus hebben verbindingen, in- en uitgaande, met de overeenstemmende gebieden in de cortex. Daarmee is de thalamus in feite een verkleinde versie van de cortex. Er is tussen thalamus en cortex een voortdurende uitwisseling van signalen.Januari 2007
Redactie Natuurinformatie Naturalis
Illustraties Bas Blankevoort†