Home

Menselijk lichaam in de toekomst

Hoe zal het menselijk lichaam er in de toekomst uitzien? Wordt science-fiction werkelijkheid? Over de biologische toekomst van de menselijke soort lopen de verwachtingen sterk uiteen. Het is lastig om een helder onderscheid te maken tussen science fiction-achtige toekomstvisies en wetenschappelijk verantwoorde voorspellingen.

Optimisten zien ons - dat wil zeggen onze nakomelingen - alsmaar mooier, gezonder en verstandiger worden, terwijl pessimisten daarentegen een veel somberder toekomstbeeld voor ogen zien. Wel kunnen we een aantal zaken op een rijtje zetten die het toekomstige uiterlijk van de mens mede kunnen bepalen.

Voeding

Goede voeding is een allereerste voorwaarde voor een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Het is welbekend dat de eerste drie levensjaren van cruciale betekenis zijn. Ondervoeding tijdens de zwangerschap en gedurende die eerste drie cruciale levensjaren veroorzaakt geestelijke en lichamelijke onderontwikkeling. Eenzijdige voeding†kan zogenaamde deficiŽntieziekten doen ontstaan, bijvoorbeeld door vitaminegebrek.

Ondervoeding is, gezien de huidige bevolkingsexplosie, een wereldwijd probleem met natuurwetenschappelijke, economische, sociale en politieke aspecten. Welke voorspellingen kunnen we wat dit betreft doen? Dat is moeilijk te zeggen. De vraag is of wij erin zullen slagen om een oplossing te vinden voor de armoede in de landen van de Derde Wereld. Vooralsnog is armoede het grootste probleem van de mensheid.

Leefgewoonten

Een waarheid als een koe: slechte leefgewoonten zijn nadelig voor de gezondheid en leiden tot een voortijdige dood. Ook kunnen zij in sommige gevallen de gezondheid en de geestelijke vermogens van de nakomelingen ongunstig beÔnvloeden. Onder slechte leefgewoonten vallen met name slechte eetgewoonten (te veel vetten en suikers), weinig lichaamsbeweging, roken, en de consumptie van alcohol en andere drugs.

Gezondheidszorg

De mensen in de westerse wereld zien er gemiddeld mooier uit omdat de gezondheidszorg er beter is georganiseerd. In de Derde Wereld heersen vaak omstandigheden - †aids, oorlogen en ongezonde werkomstandigheden - die lichaam en geest kunnen verminken. Niet alleen de beschikbaarheid van geneesmiddelen en chirurgische hulp is hier belangrijk. Ook gezondheidsvoorlichting, bijvoorbeeld condoomgebruik ter voorkoming van seksueel overdraagbare ziekten, en de verbetering van sociale omstandigheden is van levensbelang voor het nageslacht.

Prenatale diagnostiek

Met behulp van prenatale diagnostiek kunnen bepaalde zware aandoeningen†al in de baarmoeder worden geconstateerd. Eventueel kan dan worden overgegaan tot abortus. De verwachting is dat de frequentie van bepaalde ziektebeelden daardoor stilaan zal afnemen. Maar het is vooralsnog niet zo dat men†alle afwijkingen in een vroeg stadium†zal kunnen constateren.

Biotechnologie: antropotechnologie

Veel onderzoekers hopen dat het eens mogelijk zal zijn om zieke genen te vervangen door gezonde. Tot op heden zijn alle pogingen in die richting met behulp van gentherapie zonder succes gebleken.

Een andere veelbelovende richting van onderzoek betreft embryonale stamcellen. Hier is het de hoop om de groei en ontwikkeling van deze cellen zo te kunnen beheersen dat beschadigde weefsels, bijvoorbeeld zenuwen, kunnen worden vervangen door lichaamseigen nieuw weefsel.

Robotica en prothesen

De verwachting is dat er over niet al te lange tijd gecomputeriseerde prothesen beschikbaar zullen zijn om verloren gegane ledematen†of zintuigen†te vervangen.

Cosmetische chirurgie

Mensen die door een ongeluk of ziekte verminkingen hebben opgelopen, hebben vandaag de dag veel betere vooruitzichten op een normaal leven. De cosmetische chirurgie†gaat nog een stap verder.†Neuzen, lippen en†borsten op maat is nu al bijna een trend.

Gebitscorrectie

In onze westerse maatschappij is het helemaal normaal geworden om scheve tanden en slecht gevormde gebitten te laten corrigeren.

Rasversmelting

De toenemende mobiliteit van de mensen zorgt voor steeds meer rasversmelting. Vroeger werden mengbloeden met een scheef oog bekeken. Tegenwoordig vinden we mensen als actrice Halle Berry juist bijzonder mooi.

terug naar de tijdbalk biotechnologie