Home

Fossielen en evolutie

De herkomst van fossielen is lange tijd onbekend geweest. Onze voorouders bedachten de vreemdste verklaringen voor de raadselachtige stenen. Men had nog geen flauw idee van de ouderdom van onze planeet.


Ammoniet

Fossielen zijn overblijfselen van planten en dieren die vroeger hebben geleefd. Dat kunnen versteende botten en schelpen zijn, maar ook gefossiliseerde kruipsporen en pootafdrukken.

Vroeger dacht men dat†fossielen†spelingen van de natuur†waren, of†dat het overblijfselen zouden zijn van organismen die de Zondvloed niet hadden overleefd. Vreemde fossielen die men helemaal niet kon plaatsen in de levende biodiversiteit beschouwde†men†soms als resten van draken, reuzen of andere mythologische monsters.

Het is niet zo verwonderlijk dat men vroeger zoveel moeite had om fossielen op een natuurwetenschappelijke wijze te interpreteren. De meest gangbare visie was dat de gehele biodiversiteit eenmalig en kant en klaar was geschapen, min of meer tegelijkertijd met de aarde en het heelal. Bovendien bestond toen het begrip geologische tijd nog niet. Men had nog geen flauwe notie van de ouderdom en de uitgestrektheid van onze planeet en†het heelal.

Paleontologisch archief

Het duurde verschillende eeuwen voordat het menselijke tijds- en ruimtebegrip voldoende was opgerekt om fossielen te kunnen zien als een paleontologisch archief dat de ontstaansgeschiedenis van de biodiversiteit documenteert. Men besefte dat de aardkorst is opgebouwd uit verschillende lagen gesteenten, waarin†een duidelijke opeenvolging is te herkennen.†Zonder verstoring liggen de oudste gesteenten met de oudste fossielen onderaan en de jongste bovenaan. Omdat bepaalde fossielen†altijd voorafgaan aan andere soorten fossielen, kan men uitspraken doen over de relatieve ouderdom van gesteenten.

Volgens moderne creationisten is†dat een onjuiste visie die†stoelt op een†cirkelredenering. Enerzijds zouden fossielen worden opgevoerd als bewijs van de hoge ouderdom van de aarde, maar anderzijds zou die hoge ouderdom van de aarde worden voorondersteld bij de paleontologische interpretatie van fossielen. Dat verwijt is†niet terecht: er zijn nog andere geologische, fysische en astronomische overwegingen die de†ouderdom aangeven van de aarde en van de aardlagen waarin fossielen voorkomen. De gegevens afkomstig uit die verschillende vakgebieden passen als puzzelstukjes ineen, en deze onderlinge overeenstemming vormt een sterke ondersteuning van het huidige natuurwetenschappelijke wereldbeeld.

terug naar de tijdbalk biotechnologie