Home

Buffon: soorten veranderen

De Franse bioloog Buffon†(1707-1788) stelde†als†een†van de eersten dat†soorten in de loop van de tijd kunnen veranderen.†Zijn transformisme was een belangrijke stap naar het begrip evolutie.

George Louis Leclerc de Buffon is de auteur van een monumentaal werk: Histoire naturelle -- Natuurlijke Historie, een enorme natuurencyclopedie in 36 delen met een aantal supplementen.

Georges Louis Leclerc de Buffon
Fixist versus transformist

Buffon was een tijdgenoot van de taxonoom Linnaeus, en in zekere zin was hij ook diens tegenpool. Linnaeus was†een fixist, iemand die dacht in†vaste indelingsschema's met scherp definieerbare†biologische groepen†en onveranderlijke soorten. Daarmee stoelde Linnaeus†op een oeroude traditie die begon met Aristoteles en die ook strookte met het bijbelse scheppingsverhaal.

Later in zijn leven ontwikkelde Buffon zich†tot een transformist.†Voor hem was een soort geen vaststaand gegeven meer zoals voor Linnaeus, maar een plastisch, veranderlijk begrip. Buffons visie van het leven staat haaks op alle traditionele visies over†de onveranderlijkheid van soorten.

Opzetje voor Darwin

Volgens de definitie van Buffon zijn†soorten dieren†die historisch aan elkaar verwant zijn. Ze kunnen onderling paren en vruchtbare nakomelingen voortbrengen. En ze kunnen veranderen en eventueel zelfs in elkaar overgaan. Later zal Darwin deze visie voor een belangrijk deel overnemen en uitwerken tot de evolutietheorie.

Buffon ondervond veel last vanwege zijn transformistische natuurvisie†die door christelijke autoriteiten als kritiek op het werk van de schepper werd opgevat. Hij werd zelfs gedwongen om zijn opvattingen te herroepen.

terug naar de tijdbalk biotechnologie