Home

Darwins grootvader

Erasmus Darwin†(1731-1802) was een†belangrijke wegbereider voor de evolutietheorie van zijn kleinzoon Charles Darwin, die†door de†geschriften van zijn grootvader†kennis maakte†met het†transformisme:†de theorie over de veranderlijkheid van soorten.†Dat gold ook voor zijn publiek, de Britse intellectuelen met interesse voor de natuur. Erasmus Darwins transformisme ging vooraf aan dat van Lamarck.

Erasmus Darwin was de flamboyante grootvader van Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie. Hij was een succesvol arts, en tevens† uitvinder en†natuuronderzoeker die een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld†tijdens de industriŽle revolutie in Engeland. Hij investeerde bijvoorbeeld in de aanleg van kanalen. Ook bedacht hij een spreekmachine, een toestel dat klinkers en medeklinkers kon produceren en dat was geÔnspireerd op de anatomie van het menselijke spraaksysteem (lippen, mond, keel en strottenhoofd).

Geniale fantast?

Bij een bodemkundig onderzoek in een voor scheepvaart gegraven tunnel ontdekte hij†een reeks opeenvolgende aardlagen. In iedere laag vond hij tal van fossiele schelpen, die er telkens iets anders uitzagen. Erasmus Darwin concludeerde dat de soorten verwant waren aan elkaar en in de loop van de tijd transformeerden. Dat bracht hem op de gedachte dat Šl het leven op aarde door tranformatie uit schelpen zou zijn ontstaan. Deze theorie goot hij in verzen en publiceerde hij als een gedicht. Alleen al om die reden werd het eigenlijk nooit als serieuze natuurwetenschap aanvaard. Erasmus Darwin genoot de reputatie een geniale fantast te zijn.

Charles Darwin wist heel goed dat hij er meer last dan voordeel van zou ondervinden als hij†zijn grootvaders ideeŽn† zou verwijzen. Daarom deed hij dat ook zo min mogelijk.

terug naar de tijdbalk biotechnologie