Home

Lamarck: Darwins concurrent

De Franse bioloog Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) werd vooral bekend vanwege zijn evolutietheorie: het lamarckisme. Hij geloofde dat†organismen aangeleerde of verworven eigenschappen†konden overdragen aan hun nakomelingen. Zijn (onjuiste) visie heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van†Charles Darwins evolutietheorie: hij was in zeker opzicht Darwins intellectuele sparringpartner.†


Jean Baptiste de Lamarck

Milieufactoren

Lamarck legde de nadruk op de rol van milieufactoren bij het optreden van modificaties. Een verandering in het leefmilieu van een organisme leidt tot een verandering in het gedrag. Daardoor worden bepaalde organen en lichaamsstructuren meer gebruikt, en andere weer minder. De meer gebruikte delen worden groter en sterker, de minder gebruikte delen nemen in grootte en functie af. Volgens Lamarck zijn deze veranderingen erfelijk.

Giraffennek

Zoals gezegd baseerde Lamarck†zijn theorie op de erfelijkheid van modificaties die zijn ontstaan door gebruik en onbruik. Om zijn theorie te verduidelijken gebruikte hij als voorbeeld†de evolutie van de giraffennek.†Tijdens het eten rekt een giraf zijn nek om bij de malse blaadjes hoog in de bomen te komen.†Hierdoor†werd de nek van de giraf net iets langer. Die wat langere nek†zou hij†dan doorgegeven aan zijn nakomelingen, en zo kreeg de giraf in de loop van de tijd een steeds langere nek. Nu weten we dat verworven eigenschappen niet kunnen overerven.

Doelgerichte evolutie

Lamarck veronderstelde†dat de aarde zeer oud was en dat alle levensvormen zich gestaag perfectioneren (doelgerichte evolutie). Charles Darwin had veel respect voor Lamarck, alhoewel hij diens evolutietheorie afwees. Het is echter opmerkelijk dat Darwin later, net als Lamarck, overerving van verworven eigenschappen mogelijk achtte.

terug naar de tijdbalk biotechnologie