Home

Catastrofentheorie van Cuvier

De Franse zo÷loog Georges Cuvierá(1769-1832) toonde overtuigend aan dat fossielenáresten zijn van organismen die vroeger hebben geleefd.áHij is de grondlegger van de moderne paleontologie, de wetenschap die de evolutie van het leven onderzoekt. Zelf wees Cuvier iedere gedachte aan evolutie beslist van de hand.


Georges Cuvier

Cuvier bewees dat er in het verleden tal van diergroepen hebben bestaan die nu zijn verdwenen.áOp basis vanáfossielen reconstrueerde hij de vorm van uitgestorven dieren. Cuvier was een meesterlijke anatoom. Volgens de overlevering was hij in staat om aan de hand van ÚÚn enkel bot een compleet dierskelet te reconstrueren.

Catastrofentheorie

Als aanhanger vanádeácatastrofentheorie geloofde Cuvier dat de uitgestorven diergroepen door geologische rampen ten onder waren gegaan. Doorá overstromingen bijvoorbeeld, en door aardbevingen.áBovendien was hij erávan overtuigd dat op elke catastrofe een nieuwe schepping volgde. Dezeátheorie verklaardeáde variatie van fossielen tussenáde opeenvolgende aardlagen.áCuvier geloofde niet in de evolutie of de veranderlijkheid van soorten.

Zijn catastrofistische natuurvisie staat in schril contrast tot de transformistische visies van Buffon, Lamarck en Erasmus Darwin, en werd door de Britse geoloog Lyell op overtuigende wijze tegengesproken.

terug naar de tijdbalk biotechnologie