Home

Malthus: grenzen aan bevolkingsgroei

In de natuur heerst er een enorme overproductie aan nakomelingen. Slechts weinig organismen bereiken de volwassen leeftijd om zich op hun beurt voort te planten. Welke factoren spelen hier een rol? Thomas Robert Malthus†(1766-1834) wees Darwin de weg.

In 1798 publiceerde†Malthus zijn Essay on the Principles of Population -Verhandeling over de beginselen van bevolking. Het†heeft een sleutelrol gespeeld bij Darwins gedachten over evolutie. De verhandeling is een†economisch werk, waarin†Malthus stelt dat de menselijke bevolking sneller groeit dan de voedselproductie kan toenemen. Dat betekent dus onherroepelijk hongersnood, armoede en sociale onrust. Deze verschijnselen waren aan de orde van de dag in Malthus tijd, de tijd van de industriŽle revolutie en het ontstaan van het proletariaat.

Eye opener

Het lezen van Malthus essay was voor Darwin zoiets als een aha-erlebnis. In een oogopslag besefte†hij het belang van Malthus gedachtegang voor zijn eigen evolutietheorie. Hij zag in dat iets vergelijkbaars gebeurde in de vrije natuur, in ieder ecosysteem. Aan Malthus dankte Darwin zijn visie op het leven als een onophoudelijke concurrentiestrijd waarbij factoren als voedsel en†ruimte de ongebreidelde toename aan nakomelingen afremt en tevens selectie mogelijk maakt.

terug naar de tijdbalk biotechnologie