Home

Linnaeus en de indeling van de natuur

De Zweed Carolus Linnaeus - Carl von Linnť - (1707-1778) is de grondlegger van de biologische taxonomie. Hij ontwierp het indelingssysteem van planten en dieren dat aan de basis ligt van onze huidige visie op de biodiversiteit.

Linnaeus begon zijn carriŤre in Nederland. In 1735 promoveerde hij aan de universiteit van Harderwijk tot doctor in de geneeskunde.


Carolus Linnaeus

Kunstmatige indeling

Linnaeus†introduceerde†bewust een kunstmatige of artificiŽle indeling in plaats van een natuurlijke. Kunstmatige indelingen gaan uit van ťťn bepaald kenmerk. Een plantengroep kan geheel verschillende soorten bevatten, zolang ze maar dat ene kenmerk vertonen. Natuurlijke systemen delen organismen in op basis van hun verwantschap, of beter gezegd op basis van hun overeenkomsten in uiterlijk.

Vooral Linnaeus classificatie van het plantenrijk was nieuw.†Daarvoor ontwierp hij een seksueel systeem. De geslachtsorganen van planten - bloemdelen zoals meeldraden en stampers - dienen daarbij als criteria. Zo is de onderverdeling van klassen in orden†gebaseerd op het aantal stampers.

Verouderde natuurvisie

Het†systeem van Linnaeus stoelt op een verouderde natuurvisie, namelijk de visie dat alle levensvormen, en met name soorten, onveranderlijk zouden zijn.

Volgens Linnaeus zijn kunstmatige indelingen het makkelijkst in het gebruik, ze maken een snelle determinering mogelijk. Maar het einddoel van de plantkundige systematiek is het achterhalen van natuurlijke systemen, werkelijke verwantschappen. Met deze visie is Linnaeus zonder het te beseffen een wegbereider voor Darwins natuurlijke genealogie van het leven op aarde.

terug naar de tijdbalk biotechnologie