Home

Bacon: waarneming en experiment

Francis Bacon (1561-1626) was een Brits filosoof, wetenschapper en politicus. Zijn overtuiging was dat betrouwbare kennis alleen te verkrijgen is door waarneming en experiment.

Francis Bacon is de grondlegger van de†inductieve methode: het afleiden van algemene†wetten of principes op basis van afzonderlijke waarnemingen. Hij had een†nuchtere, rationele visie op het leven, de mens en de natuur die kenmerkend is voor de moderne tijd. Het doel van de wetenschap was voor Bacon†het beheersen van de natuur ten gunste van de mens.

Door te stellen†dat zintuiglijke waarneming en experiment†de enige juiste manieren zijn om tot betrouwbare kennis te komen, brak Bacon†met†de oude natuurwetenschap van de Middeleeuwen. Alleen waarnemingen verricht met normale zintuigen zijn wetenschappelijk verantwoord, omdat iedereen†die waarnemingen kan nadoen en controleren.†IntuÔtie, paranormale waarnemingen, extrasensoriŽle perceptie, zesde zintuigen, innerlijke ogen en wat al niet meer, mogen geen enkele rol†spelen in de natuurwetenschap. Deze vormen van waarneming zijn†volstrekt ontoetsbaar.

Aristoteles entelechie, een sturende†natuurkracht, wees Bacon†ten stelligste af. Zo'n natuurkracht is†nergens waarneembaar.

terug naar de tijdbalk biotechnologie