Home

Wetenschappelijke revolutie

Aan het eind van de Middeleeuwen ontstond in Europa de behoefte aan een nieuw wereldbeeld en een nieuwe natuurvisie.†Belangrijke uitvindingen en ontdekkingen zorgden voor†een enorme uitbreiding van de leefwereld†van de mensen in die tijd.

De vraag om een nieuwe wetenschap aan het eind van de Middeleeuwen wordt vaak aangeduid als†de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw. Eigenlijk was van een revolutie zoals we die uit het nieuws kennen geen sprake. Het was een breed cultureel vernieuwingsproces dat niet stormachtig, maar traag en geleidelijk verliep. De wetenschappelijke revolutie begon in de zestiende eeuw, kende een bloeperiode in de zeventiende eeuw en duurde voort, wat de biologie betreft, tot ver in de negentiende eeuw. Dit intellectuele vernieuwingsproces lag aan de basis van de moderne natuurwetenschap en de huidige natuurwetenschappelijke visies op de natuur en de mens.

Renaissance

De aanzet tot de wetenschappelijke revolutie werd gegeven tijdens de Renaissance. In die periode begon de mentaliteit van de mensen te veranderen. Men kreeg meer vertrouwen in het eigen oordeelsvermogen. Commercieel ondernemerschap steeg sterk in aanzien. De nieuwe mentaliteit kwam niet alleen tot uiting in de handel of in de kunsten, maar ook in de filosofie, en met name in de natuurwetenschap.

Het was de tijd van belangrijke uitvindingen en ontdekkingen, zoals de uitvinding van de telescoop en de microscoop, en de ontdekking van het nieuwe continent Amerika. Ze vormden een enorme uitbreiding van de leefwereld en de waarnemingsmogelijkheden.

Door al deze ontwikkelingen ontstond de visie dat kennis ook macht betekent, en met name macht over de natuur ťn over de mens.

terug naar de tijdbalk biotechnologie