Home

De Homo erectus-fase (ongeveer 2,0 miljoen tot 130.000 jaar geleden.)

Eťn van de Australopithecus-soorten ontwikkelde zich tot Homo erectus. Welke Australopithecus dat precies was, is nog niet duidelijk. De nieuw ontstane Homo erectus-lijn bestond uit mensachtigen†met lange benen:† hun lichamen waren vrijwel gelijk aan die van de moderne mens. Hun herseninhoud was een stuk groter dan die van hun voorouders, de Australopithecus-soorten, maar nog altijd kleiner dan die van de moderne mens. Ze maakten gebruik van gereedschappen en soms ook van vuur, en zij konden grote afstanden afleggen.

In de periode van 2 miljoen jaar geleden tot 0,5 miljoen jaar geleden verlieten enkele Homo erectus-populaties Afrika en trokken Europa en AziŽ binnen. Opnieuw kwamen zij in aanraking met andere omgevingen en zij raakten aangepast, waardoor er verschillende Homo erectus-soorten ontstonden. Of de Neanderthaler bij deze groep hoort, is nog steeds niet duidelijk. Veel paleoantropologen plaatsen hem bij de moderne mens, vanwege zijn grote herseninhoud.

Alle verschillende Homo-soorten, waaronder de Homo sapiens, hebben een aantal overeenkomstige kenmerken:

1.††††††††††††††††† Hun herseninhoud bedraagt minstens 600 cm2.

2.††††††††††††††††† Hun schedel vertoont aanwijzingen dat ze gebruik maakten van taal.

3.††††††††††††††††† De beweegbaarheid van hun duim is goed ontwikkeld.

4.††††††††††††††††† Ze gebruikten werktuigen.

Homo ergaster (1,9-1,5 miljoen jaar geleden)

Waarschijnlijk leek H. ergaster veel op een moderne mens. Hij liep rechtop met lange, slanke benen en was ongeveer 180 cm hoog. Ook had hij een groot hersenvolume van 880 ml.

Homo erectus (1,8-0,2 miljoen jaar geleden)

De schedel van H. erectus kende een paar verschillende vormen. Zo zag de Chinese Homo erectus er anders uit dan de Javaanse Homo erectus. het hersenvolume was al heel groot en varieerde van 850 tot 1100 ml. Homo erectus liep rechtop en had waarschijnlijk een lengte van 155 tot 180 cm. Ze konden werktuigen maken en gebruiken, zoals vuistbijlen, maar ook vuur, dat hen hielp te overleven in koudere gebieden en mogelijk ook bij de voedselbereiding.
Dmanisi >>

Homo antecessor (800.000 jaar geleden)

H. antecessor had een groot hersenvolume van gemiddeld 1000 ml. Hij had krachtige kaken en leefde mogelijk in grotten.

Homo heidelbergensis (500.000-200.000 jaar geleden)

Homo heidelbergensis leek veel op de moderne mens. Zijn tanden waren nagenoeg hetzelfde als die van de Neanderthaler en hij liep waarschijnlijk op dezelfde manier als de moderne mens.

Homo neanderthalensis (230.000-30.000 jaar geleden)

De Neanderthaler is goed te beschrijven als een robuuste, stevig gespierde mens van gemiddeld 166 cm lang. Door zijn korte gestalte kon hij zijn lichaamswarmte beter vasthouden , wat gunstig was omdat hij leefde ten tijde van de laatste ijstijd. Hij had een grote neus, grote tanden en zijn hersenvolume van 1450†ml was groter dan dat van de moderne mens. Zijn vingers waren breed en hij had een stevige grip met zijn duim.

Homo floresiensis (18.000 jaar geleden)

H. floresiensis leefde in een tijd dat de moderne mens al door AziŽ trok, maar hij was heel klein, vermoedelijk niet meer dan 1 meter hoog. Ook het hersenvolume was gering, slechts 380 ml. Naast deze grote verschillen had hij veel kenmerken overeen met andere Homo-soorten en zijn kleine gestalte was waarschijnlijk het gevolg van het leven op een geÔsoleerd eiland waar roofdieren ontbraken.†Veel wetenschappers gaan ervanuit dat H. floresiensis een verdwergde Homo erectus is. Als dat zo is dan duurde de Homo erectus-fase niet tot 130.000 jaar geleden maar tot aan het einde van de laatste ijstijd.